Achtergrond informatie

Bron : shoestring.nl

Land en landschap:
* Syrië, dat sinds 1942 een zelfstandige staat is, heeft een oppervlakte van 185.180 km². Dat is ruim 2,6 maal het grond gebied van de Benelux. Syrië heeft een kuststrook van 180 km langs de Middellandse Zee. Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen in Syrië. De hoofdstad van dit land is Damascus, een stad met ruim 4 miljoen inwoners. De tweede stad van het land is Aleppo, met circa 3 miljoen inwoners.
* Het huidige Jordanië heeft een oppervlakte van 91.860 km² (ruim 1,3 maal het grondgebied van de Benelux). De kuststrook aan de golf van Aqaba is slechts 35 km lang. In het koninkrijk Jordanië wonen ruim 5 miljoen mensen, waarvan een klein anderhalf miljoen in de hoofdstad Amman. Het Oosten van het land is bijna leeg, net als in Syrië. Syrië en Jordanië grenzen aan elkaar en verder aan Turkije, Irak, Saoedi-Arabië, Israël en Libanon.

De natuur wordt gekenmerkt door prachtige woestijn- en berglandschappen. In de uitgestrekte woestijnvlaktes in het oosten vinden we pittoreske oases. Naar het oosten toe groeit er steeds minder. De kuststreek van Syrië is groen. Hier zijn landbouwgronden en fruitplantages te vinden. Er groeien pijn- en olijfbomen, ceders, eiken en cipressen. Deze zijn voor een groot gedeelte nieuw aangeplant. Het regenrijke gebied van Noord-Jordanië en West-Syrië is in het voorjaar overdekt met bloemen als de blauwe lupine, rode hibiscus, roze koekoeksbloem en paarse distel, om er maar een paar te noemen. De cyclamen bloeien al in december. De nationale bloem van Jordanië is de zwarte iris, die vooral rond Madaba te vinden is. Oleanderstruiken groeien volop in de drooggevallen rivierbeddingen. De dierenwereld is beperkt. In de oases in het oosten leeft wat klein wild, zoals de gazelle, oryx en woestijnvos. Je hoeft er niet op te rekenen wilde dieren tegen te komen. Het meest voorkomende dier is de dromedaris. Natuurparken bestaan er in Syrië (nog) niet, in Jordanië zijn enkele gebieden tot nationaal park verklaard, waaronder het Shaumarireservaat bij Azraq. Een aparte vermelding verdient de onderwaterwereld met een variëteit van tropische vissen en koraal bij de Jordaanse havenstad Aqaba, waar je kunt snorkelen, duiken of een bootje kunt huren met een glazen bodem. Honderd verschillende soorten koraal bieden huisvesting aan ongeveer duizend verschillende vissoorten. Naast spectaculaire vissen als de vlindervis, papegaaivis, clownvis, ballonvis en schorpioenvis kun je ook zeesterren, zeepaardjes, zee-egels en zeeanemonen van zeer dichtbij bekijken.

Bevolking:
* In Syrië bestaat meer dan 90% van de bevolking uit Arabieren. Daarvan is het aantal bedoeïenen sterk gedaald. De overheid probeert deze rondtrekkende woestijnbewoners een vaste standplaats te geven, zodat hun aantal te controleren is en hun kinderen naar school kunnen. Dit proces is in volle gang. Veel bedoeïenen leven als half-nomaden en hebben een vaste woonplaats. Een deel van de bedoeïenen trekt nog met hun kuddes rond in de woestijn. Wanneer ze een grasland gevonden hebben slaan ze hun kamp op en verblijven er tot ze weer genoodzaakt zijn verder te trekken. De grootste etnische minderheid wordt gevormd door de Koerden (5%) en de Armeniërs (3%).
* In Jordanië bestaat 95% van de bevolking uit Arabieren. Meer dan de helft daarvan bestaat intussen uit Palestijnen, die in de oorlogen van 1948 en 1967 massaal naar Jordanië gevlucht zijn. Zij krijgen in Jordanië (als enig Arabisch land) automatisch het staatsburgerschap, zodat het grootste deel goed geïntegreerd is in het dagelijkse leven van het land. Over het algemeen zijn de Palestijnen goed opgeleid en ze bekleden hoge posten in de regering, het bedrijfsleven en de wetenschap. Na de Golfoorlog is de bevolking nog eens gegroeid met 400.000 Jordaniërs die teruggekeerd zijn uit Koeweit en de Golfstaten.

De bedoeïenen in Jordanië tellen enkele honderdduizenden mensen, maar er zijn er niet erg veel meer, die nog volledig nomadisch door het leven gaan. Toch houden sommigen nog vast aan hun oude gewoontes. Ze kamperen voor enkele maanden op een plaats met hun kuddes van schapen, geiten en dromedarissen. Als het voedsel voor de dieren dreigt op te raken, is het tijd om weer te gaan verkassen. In het oosten en zuiden van het land zie je hun zwarte geitenharen tenten staan. Soms alleen, soms in groepjes van drie of vier samen. Zulke huizen zijn vaak verdeeld in een deel voor de vrouwen en een deel voor de mannen. Het mannengedeelte doet tegelijk dienst als openbare ruimte, waar bijvoorbeeld ook de gasten onthaald worden. De familie-eigendommen en de voorraden worden bewaard in het vrouwengedeelte, dat voor bezoekers verboden terrein is. De vrouwen doen het huishoudelijke werk, halen water, bakken brood en maken de kleding. De mannen zorgen voor de voorraden en veiligheid. Kinderen worden er vaak met de kuddes op uit gestuurd. Veel van de bedoeïenen in de woestijn dragen nog hun traditionele kleding, waarbij een dolk voor mannen een vast attribuut is. Veel van de vrouwen hebben gezichtstatoeages. De dromedarissen, eens de beste vrienden van de bedoeïenen, worden tegenwoordig vaak vervangen door Landrovers of Toyota pick-up trucks. De bedoeïenen zijn befaamd om hun gastvrijheid. Veel van de bedoeïenen vestigen zich tegenwoordig op vaste plaatsen. Sinds de jaren vijftig stimuleert de Jordaanse regering deze ontwikkeling, door voor de bedoeïenen volledige nederzettingen met stenen huizen, scholen en gezondheidscentra te bouwen.
Jordaniërs zijn een goed opgeleid volk. 97% van de kinderen gaat naar de basisschool en er zijn zes staatsuniversiteiten.

Godsdienst:
* In Syrië belijdt ruim 80% van de bevolking de islam en ongeveer 15% een christelijk geloofsrichting. Van de islamieten is het overgrote deel (ca. 70%) soenniet, de rest behoort tot de (extremere) sjiieten. Deze laatste bestaan uit Alawieten (ca. 12%), waartoe ook president Assad behoort, Imamieten en Druzen. Bij de christenen is een niet minder gevarieerd beeld te vinden. De meeste richtingen behoren tot de oosterse kerken. Enkele van de christelijke groepen erkennen het primaat van de paus in Rome (melkieten, Syrisch-katholieken, Armeens-katholieken, maronieten) en een grote groep niet (Grieks-orthodoxen, Armeens-apostolischen, Syrisch-orthodoxen of jakobieten).
* In Jordanië is de staatsgodsdienst de islam, maar is er net als in Syrië godsdienstvrijheid. Ruim 90% van de islamieten zijn soenniet en 3% sjiiet. Er is een kleine christelijke minderheid.

* Islam: Het Arabische woord 'islam' betekent 'overgave aan God'. Grondslag van de islam is het geloof in de ene en ondeelbare god Allah. Mohammed is zijn profeet. Allah openbaarde in de zevende eeuw aan Mohammed het Woord Gods middels de aartsengel Gabriël. Die openbaringen zijn opgetekend in de heilige schrift van de islam, de Koran. Eeuwenlang vormde de sharia, de heilige wetten van de islam gebaseerd op de Koran, de kern van de rechtspraak, de wetgeving en het onderwijs in de islamitische landen. Er zijn vijf plichten die iedere moslim moet nakomen, de zogenoemde vijf zuilen van de islam.
Sjahada: het uitspreken van de geloofsbelijdenis: 'Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.'
Salaat: het gebed, verplicht voor iedere moslim vijf keer per dag in de richting van Mekka. Van tevoren moeten gezicht, handen en voeten gewassen worden. Bewoordingen, houding en dergelijke liggen vast. Voor mannen is de salaat op vrijdagmiddag verplicht in de moskee. Vanaf de minaretten, die overal in het landschap omhoog steken, worden de mensen elke dag opgeroepen tot gebed.
Zakaat: het geven van aalmoezen aan armen en wezen. Komt tegenwoordig niet meer algemeen voor.
Sijaam: het vasten gedurende één maand tijdens de Ramadan, waarbij men van de dageraad tot zonsondergang niet mag eten, drinken, roken of seksueel verkeer mag hebben.
Hadjj: de bedevaart naar Mekka, die iedere moslim eens in zijn leven moet maken, als financiën en gezondheid dit toelaten.
De islam verbiedt het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol. De Islam heeft ook de neiging de seksen te scheiden. In sommige restaurantjes lijkt het of er alleen mannen mogen eten, maar als je erom vraagt, sturen ze je naar de 'family room', een afgescheiden plek waar ook vrouwen welkom zijn.
* Christendom: De meerderheid van de christenen behoren tot de Grieks-orthodoxe kerk, maar er zijn ook Grieks-katholieken, een kleine rooms-katholieke gemeenschap, Syrisch-orthodoxen, Koptisch-orthodoxen en Armeens-orthodoxen.